1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO, informuję, że administratoramem Pana/Pani danych osobowych jest firma P.P.H. Hobby-Model z siedzibą w Krośnie (38-400), ul. Stefana Okrzei 4a, nr telefonu: +48 13 432 73 48, adres e-mail biuro@hobby-model.pl, posiadającej NIP 6841701106, nr REGON 371156619.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:

 1. w celu rejestracji profilu Klienta na stronie internetowej sklepu internetowego Hobby-Model (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 2. w celu łączenia profilu Klienta na stronie internetowej sklepu internetowego Hobby-Model z innymi, wskazanymi przez Klienta serwisami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 3. w celu przyjmowania i realizacji zamówień złożonych przez Klientów w sklepie internetowym Hobby-Model (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 4. w celu obsługi reklamacji składanych przez Klientów sklepu internetowego Hobby-Model (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d RODO),

 5. w celach marketingowych, a mianowicie do obsługi usługi newsletter sklepu internetowego Hobby-Model oraz powiadomienia o dostępności towaru w sklepie internetowym Hobby-Model (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 6. w celu wysyłania powiadomień Klientowi o dostępności produktu, za wyraźną zgodą Klienta (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

 7. w celu prowadzenia bazy danych zawartych umów cywilnoprawnych oraz rozliczeń z kontrahentami przez sklep internetowy Hobby-Model (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 8. w celu prowadzenia statystyk sklepu internetowego Hobby-Model (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

 9. w celach archiwalnych i dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów przez P.P.H. Hobby-Model (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 10. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu P.P.H. Hobby-Model (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 11. w celach administracyjnych P.P.H. Hobby-Model będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu P.P.H. Hobby-Model (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym współpracującym z P.P.H. Hobby-Model, w szczególności podmiotom świadczącym usługi hostingowe, rozliczania należności, archiwizacji, doręczenia, prawne, ubezpieczenia przesyłki, obsługi składanych zamówien i realizowanych transakcji z klientami.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujący sposób:

 1. wprowadzanie danych osobowych do rejestrów administratora,

 2. przekazywanie danych osobowych podmiotom odpowiedzialnym za realizację zamówienia, w szczególności przesyłkę towaru, ubezpieczenie przesyłki, 

 3. przekazywanie danych osobowych podmiotom odpowiedzialnym za prowadzenie hostingu, na którym postawiona jest strona internetowa sklepu internetowego Hobby-Model,

 4. łączenie danych osobowych udostępnianych przy rejestracji konta przy składaniu zamówienia z danego konta,

 5. porządkowanie danych osobowych użytkowników strony internetowej Hobby-Model, 

 6. gromadzenie i analiza danych osobowych w serwisie hostingowym strony internetowej,

 7. automatyczne zbieranie danych za pośrednictwem plików cookies, zgodnie z polityką przetwarzania cookies sklepu internetowego Hobby-Model,

 8. przechowywanie danych osobowych przez administratora,

 9. wydruk i skanowanie materiałów zawierających przetwarzane dane osobowe.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 2 niniejszego oświadczenia, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie koniecznym dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie lub zgłoszenia sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych dopuszczalne jest w formie pisemnej.

7. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego ma Pani/Pan prawo wnieść w dowolnym momencie bezpłatnie sprzeciw wobec tego przetwarzania w zakresie, w jakim jest ono powiązane z marketingiem bezpośrednim.

8. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób automatyzowany (w szczególności do założenia konta na stronie internetowej sklepu internetowego Hobby-Model i wysłania potwierdzenia dokonania zakupu), jednakże nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację.

9. Administratorzy danych nie korzystają z form profilowania Pani/Pana danych osobowych.

10. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, acz niezbędne w celu realizacji umów zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego Hobby-Model.