Klej do szkła DREI BOND 6060 (50ml) | utwardzany aktywatorem
 • Klej do szkła DREI BOND 6060 (50ml) | utwardzany aktywatorem

Klej do szkła DREI BOND 6060 (50ml) | utwardzany aktywatorem

110,00 zł

Klej do łączenia szkła ze szkłem i szkła z metalem utwardzany aktywatorem DB 5900.

Ilość:
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie

DREI BOND
DREI BOND 6060/50

DREI BOND KLEJ UV 6060 50ml | DO SZKŁA

OPIS:

 • Produkt DB 6060 jest jednoskładnikowym klejem, utwardzanym aktywatorem DB 5900 lub promieniami UVA.
 • Wysoka wytrzymałość, estetyka połączenia, bardzo szybkie utwardzanie pozwalają na szerokie zastosowanie produktu do łączenia szkła z innymi materiałami (szkło, metal).
 • Do klejenia elementów nie przepuszczających promieniowania UV należy zastosować klej z aktywatorem DREI BOND 5900.
 • Jeśli jeden z łączonych materiałów przepuszcza promieniowanie UV, zamiast aktywatora, klej można utwardzić wykorzystując promienniki UV.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE:

 • Forma: płynna
 • Kolor: bezbarwny
 • Lepkość w temp. +25°C: 1200 - 1700 mPa.s Brookfield
 • Gęstość: 1,05 g/cm³
 • Wytrzymałość wstępna (UV 365 nm): 5 - 10 s
 • Wytrzymałość końcowa: 1 - 2 godziny
 • Wytrzymałość wstępna (aktywator DREI BOND 5900): 30 s
 • Wytrzymałość końcowa (aktywator DREI BOND 5900): 3 - 6 godzin
 • Odporność temperaturowa: -55°C do +120°C / 150°C
 • Szczelina: 0,03 mm – 0,3 mm
 • Temperatura zapłonu: >+100°C

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU UTWARDZONEGO:

 • Moment zrywający (ISO 10964): 20 - 30 Nm
 • Wytrzymałość na rozciąganie (ASTN D-2095): 15 - 25 N/mm²
 • Wydłużenie na zerwanie (DIN 53504): 10 - 20 N/mm²
 • Wydłużenie przy zerwaniu: 20% - 40%
 • Twardość w skali Shore'a: 60-70

KLEJENIE Z ZASTOSOWANIEM AKTYWATORA DREI BOND 5900

 • Zabrudzone powierzchnie należy odtłuścić za pomocą DB Cleaner.
 • Na jedną z łączonych powierzchni nanieść klej, na drugą powierzchnię - aktywator DB 5900. (nie należy mieszać kleju i aktywatora!)
 • Połączyć oba elementy i skorygować ustawienie elementów względem siebie.
 • Docisnąć przez ok. 30s a następnie usunąć nadmiar kleju i aktywatora za pomocą DREI BOND Cleaner.
 • Po upływie ok. 3-6 godzin połączenie uzyskuje pełną wytrzymałość.

KLEJENIE PRZY UŻYCIU PROMIENIOWANIA UV:

 • Zabrudzone powierzchnie należy odtłuścić za pomocą DB Cleaner.
 • Przygotowane powierzchnie powinny być suche i mieć temperaturę pokojową.
 • Nanieść klej na jedną z łączonych powierzchni.
 • Połączyć oba elementy, usunąć ewentualne pęcherze powietrza i skorygować ustawienie elementów względem siebie.
 • Naświetlić promiennikiem UV spoinę od strony materiału przepuszczającego promieniowanie ultrafioletowe przez odpowiedni czas (zgodnie z instrukcją klejenia metodą UV).
 • Usunąć wypływkę kleju za pomocą DB Cleaner lub DB Super Cleaner.

INSTRUKCJA KLEJENIA METODĄ UV:

1. Przygotowanie powierzchni do klejenia.

Elementy klejone powinny mieć temperaturę pokojową, zapobiega to kondensacji pary wodnej.

Powierzchnia klejona musi być sucha i odtłuszczona środkiem Drei Bond Cleaner, w przypadku klejenia tworzyw sztucznych należy zastosować DB Cleaner Plastic.

2. Dobór kleju UV.

Dobór klejów Drei Bond uzależniony jest od:

 • występujących szczelin między elementami klejonymi,
 • stopnia przepuszczalności promieniowania UVA,
 • rodzaju materiału,
 • porowatości / wsiąkliwości materiału,
 • sposobu aplikacji.

Dostępne rodzaje klejów UV:

DB 6020 – klej przeznaczony do klejenia szkła ze szkłem, szkła z metalem z możliwością uzupełnienia szczelin do 1,5mm. Zalecany jest również do klejenia materiałów porowatych i wsiąkliwych (np. drewno, fusing) oraz do aplikacji w pozycji pionowej.

DB 6022 – klej przeznaczony do klejenia szkła ze szkłem, szkła z metalem z możliwością uzupełnienia szczelin do 2mm. Zalecany jest również do klejenia materiałów porowatych i wsiąkliwych (np. drewno, fusing) oraz do aplikacji w pozycji pionowej i pułapowej.

DB 6023 – klej przeznaczony do klejenia szkła ze szkłem, szkła z metalem z możliwością uzupełnienia szczelin do 0,2mm. Zalecany do klejenia materiałów dobrze przylegających z możliwością aplikacji w spoinę klejenia; klej posiada właściwości kapilarne.

DB 6027 – klej przeznaczony do klejenia tworzyw sztucznych przepuszczających promieniowanie UVA (PMMA, PW, PS). Klej posiada właściwości kapilarne. Możliwość uzupełnienia szczelin do 0,2mm.

DB 6060 – klej przeznaczony do klejenia materiałów nie przepuszczających promieniowania UVA (szkło lakierowane, lustro, metal), gdzie utwardzanie kleju następuje poprzez zastosowanie aktywatora

DB 5900 (jedna z powierzchni łączonych materiałów jest zwilżona aktywatorem). Możliwość uzupełnienia szczelin do 0,5mm.

DB 6063 - klej przeznaczony do klejenia tworzyw sztucznych przepuszczających promieniowanie UVA (PMMA, PW, PS). Możliwość uzupełnienia szczelin do 0,5mm.

3. Aplikacja kleju i utwardzanie.

Nanoszenie kleju może odbywać się z opakowań roboczych lub za pomocą urządzeń dozujących Drei Bond. Odpowiednią ilość kleju zależy nanieść na jeden z łączonych elementów lub przy aplikacji klejów kapilarnych, w spoinę łączonych materiałów. Po połączeniu elementów, delikatnymi ruchami oscylacyjnymi usuwamy ewentualne pęcherze powietrza. Nie należy silnie dociskać łączonych przedmiotów, ponieważ może dojść do zassania powietrza z zewnątrz.

W przypadku stosowania kleju DB 6060 i aktywatora DB 5900, nie należy mieszać tych produktów; na jedną powierzchnię nakładamy klej a na drugą aktywator.

Czas utwardzania spoiny zależy od:

 • mocy promiennika UV,
 • stopnia przepuszczalności UVA,
 • odległości promiennika UV do łączonych elementów,
 • wielkości szczeliny.

Łączone elementy powinny być naświetlane jednakowym natężeniem UVA na całej powierzchni spoiny (promieniowanie powinno obejmować w całości pole klejenia), aby uniknąć powstawania dodatkowych naprężeń.

4. Usuwanie nadmiaru kleju.

Nadmiar kleju będący na zewnątrz klejonych elementów utwardza się znacznie wolniej niż klej znajdujący się w spoinie klejenia. Można tak dobrać czas naświetlania aby nie doprowadzić do utwardzenia wypływki kleju; możemy wtedy usunąć nawet 100% kleju.

Jeżeli mamy utwardzoną wypływkę kleju to można zastosować DB Super Cleaner – produkt ten zmiękcza nadmiar utwardzonego kleju i pozwala na usunięcie bez potrzeby stosowania skrobaka lub wełny stalowej.

W końcowym procesie czyszczenia elementów sklejonych można ponownie zastosować DB Cleaner lub DB Cleaner Plastic.