Polityka zwrotów

 

 1. Klientowi, który jest konsumentem zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie - przykładowy wzór znajduje się poniżej

  FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  P.P.H. "HOBBY-MODEL" Produkcja Zabawek Modeli i Artykułów Modelarskich Zbigniew Zając
  ul.
  Okrzei 4A
  38-400 Krosno
  sklep@hobby-model.pl


  Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................
  Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................


  Imię i nazwisko....................................................................
  Adres...................................................................................
  Data.....................................................................................

   

   

   

  w terminie 14 dni od zawarcia umowy, wysyłając je na adres Sprzedawcy lub przesyłając drogą elektroniczną na e-mail: sklep@hobby-model.pl. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru.

 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Towar zmieniony w wyniku użytkowania wykraczającego poza zwykły zarząd nie podlega zwrotowi. Konsument jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu zakupionego towaru na adres: P.P.H. "HOBBY-MODEL", ul. Tkacka 2B, 38-400 Krosno. Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej kwoty na wskazany przez klienta numer konta bankowego lub przekazem pocztowym.

 3. Koszt przesyłki zwrotnej obciąża Klienta.

 4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

 5. W wypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta przedsiębiorca poświadczy na piśmie otrzymany zwrot świadczenia.

 6. Zwrot środków przez Sprzedającego powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania oświadczenia. Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.