Kategoria: Ciecze probiercze

Aktywne filtry

Ciecze probiercze

Dobrze przygotowana ciecz probiercza to główny warunek dokładnego oznaczania metali szlachetnych na kamieniu probierczym. Właśnie z tego względu ciecze probiercze sporządzać należy tylko według wypróbowanych przepisów, przy czym każdy może je sporządzić sam, bez trudu i niewielkim kosztem. Materiałami wyjściowymi do ich sporządzenia są następujące związki chemiczne: kwas solny HC1, kwas azotowy HN03, kwas siarkowy H2S04, woda destylowana H20, dwuchromian potasowy K2Cr2O7, siarczan srebra Ag2S04, azotan potasowy KN03, bromek potasowy KBr, jodek potasowy KJ, chlorek złotowy AuCl3. Wszystkie te związki chemiczne potrzebne są w niewielkich ilościach. 

Ciecz probiercza do badania złota

Najważniejszą i główną cieczą probierczą jest woda królewska. Sporządza się ją jednak w konkretny sposób, tak aby odpowiednie ilości kwasów solnego, azotowego i wody destylowanej odmierzyć w cylindrze miarowym o pojemności do 50 cm3. Odmierzone ilości cieczy przelewa się następnie do flaszeczki, miesza i pozostawia w spokoju na kilka godzin. Po tym czasie wodę królewską można już używać do badania na kamieniu. W celu sporządzenia cieczy probierczej, w skład której wchodzi ciało stałe, odważa się przepisaną ilość tego ciała na dokładnej wadze aptekarskiej i zsypuje do flaszeczki. Następnie do tej flaszeczki dolewa się odważoną lub odmierzoną przepisaną ilość rozpuszczalnika. Po całkowitym rozpuszczeniu się ciała stałego ciecz probiercza jest gotowa do użytku. Należy jednak pamiętać, że ciecze probiercze należy przechowywać we flaszeczkach z doszlifowanymi korkami. Korki te wydłużone są w pręciki, których końce dotykają prawie dna flaszeczki, przy czym pręciki powinny mieć grubość 4-5 mm, wtedy zatrzymują na sobie odpowiednią do badania ilość cieczy probierczej. Prócz doszlifowanych korków flaszeczki powinny posiadać dla uszczelnienia jeszcze doszlifowane czapy. Są one niezbędne zwłaszcza na flaszeczkach, w których znajduje się stężony kwas azotowy lub woda królewska dla złota powyżej próby 0,850, a także ciecze probiercze jodowa i bromowa.